Kent Ödülleri Detaylar

ÖDÜL VERİLECEK ALANLAR

İnovasyon Ödülü:

Antalya’da inovasyon/yenilik kültürünün gelişmesini, Antalya ekonomisine yeni ürün, yeni üretim ve hizmet alanlarının kazandırılmasını, araştırma-geliştirmeye dayanan yüksek katma değerli üretimi, beşeri sermayenin ve fikri mülkiyet haklarının gelişmesini teşvik eden çalışmalar değerlendirilecektir.

Dijital Dönüşüm Ödülü:

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar doğrultusunda, organizasyonların daha etkin, verimli hizmet vermek ve faydalanıcı memnuniyeti sağlamak üzere insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirdiği bütüncül çalışmalar değerlendirilecektir.

Bilim ve Sağlık:

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ile Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorilerde bilim alanlarındaki araştırmaları, bilim insanlığını ve araştırıcılığı özendirmek ve gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltmek, bilimin kamuoyunca kabulünü ve takdirini sağlamak ve bu maksadıyla bilime ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katlılarda bulunmuş, bilim insanlarının Antalya’da yapılan çalışmaları değerlendirilecektir.

Eğitim Ödülü:

Eğitim-öğretim alanında Antalya’da önemli başarılara imza atan, özgün projeler üreten ve uygulayan, yenilikler yapan, bu konuda çözümler üreten, öğrenciler, öğretmenler, kurum, kuruluş ve kişilerin çalışmaları değerlendirilecektir.

Kültür-Sanat Ödülü:

Kültür ve sanat alanında Antalya’da yürütülen çalışmalara ilişkin kişi, kurum ve kuruluşların çalışmaları değerlendirilecektir.

Spor Ödülü:

Antalya’nın spor alanında gelişimine, tanıtımına, başarılarına katkıda bulunan sporcular, kişiler ve kuruluşların çalışmaları, başarıları değerlendirilecektir.

Çevre Ödülü:

Antalya’da çevrenin korunması, gelişimi, topluma katkıları ve nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları içermektedir. Çevrenin korunmasına ve enerjinin etkin kullanılmasına ilişkin projeler, çevre kirliliği, iklim değişimi, karbon ayak izi, sıfır atık ve yeşil dönüşüm ile ilgili çalışmalar bu kategori çerçevesinde değerlendirilecektir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü:

Antalya’da belirli bir toplumsal soruna ve/veya dezavantajlı gruba yönelik çevresel, sosyal veya ekonomik etki oluşturan eğitim, sağlık ve sosyal ilişkiler gibi benzer alanlarda projeler yürüten kişi, STK, kurum ve kuruluşların çalışmaları değerlendirilecektir.

Basın Ödülü: 

Antalya’da yaşam, sosyal sorumluluk, ekonomi, kültür-sanat dallarında; yazılı basın, TV, radyo, internet haber sitelerinde yayınlanan haber, fotoğraf, söyleşi-röportaj, araştırma haber, program ve köşe yazısı alanlarında habercilik ilkelerine uygun yayınlanmış özgün bir adet çalışma değerlendirilecektir.

Mimarlık ve Kent:

ATSO Ödülleri kapsamında ilk kez bu yıl Mimarlık ve Kent Ödülü, Antalya İli sınırları içerisinde 2000 yılından sonra hayata geçmiş yapılar, yapı kompleksleri, restorasyon ve yeniden işlevlendirme uygulamaları ile kentsel tasarım uygulamalarından birine verilecektir. 

Bu doğrultuda Antalya’nın tarihi, mekânsal, kültürel, ekonomik ve çevresel ilişkilerine olumlu yönde katkı koymuş; kamusal kullanımı teşvik eden, her yaştan ve statüden bireyin sosyal temasını arttıran ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan; kentsel yaşam kalitesini zenginleştiren, kent hafızasına duyarlı; iklim ile uyumlu, sürdürülebilir, inovatif, erişilebilir, nitelikli ve özgün uygulamalar ödüle başvurabilir veya aday gösterilebilir.

Kente Değer Katan Organizasyonlar:

Antalya’nın ekonomik ve kültürel anlamda gelişmesine destek olan, kentimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayan eğlence, kültür, spor vb. gibi birçok alanda başvuru yapılabilmektedir.

ATSO Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Ödülü:

Türk ulusunu Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığına kavuşturan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında, Atatürk’ün ve Cumhuriyetimizin kurucularının aziz hatıralarını anmak, ulusumuzun bağımsızlık ve çağdaş uygarlık yolunda örnek başarısıyla gururlanmak, gelecek nesillerin bu gururu yaşamasını ve yaşatmasını sağlamak amacıyla yurt içi ve yurtdışında yapılan çalışmalar değerlendirilecektir.

KATILIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

BAŞVURU YÖNTEMİ VE KRİTERLERİ

Birinci Aşama: Danışma Kurulu Ön Değerlendirme

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı, YK Başkan Yardımcısı, YK Üyesi, ATSO Meclis Üyesi, ATSO Genel Sekreteri, ATSO Kültür Sanat Vakfı Temsilcisi, ATSO Personel temsilcisinden oluşan “Danışma Kurulu” tüm başvuruları inceleyerek bir ön değerlendirme yapar. Ön Danışma Kurulu, değerlendirme toplantısında, başvuru kategorisinde tereddüt yaşanması halinde başvuru sahibinden bilgi alınarak başvurunun diğer kategorilerden birisinde değerlendirilmesine karar verebilir. Bu tür durumlarda başvuru sahibi bilgilendirilerek karar verilen kategorideki Seçici Kurul listesine dahil edilmesi sağlanır.

İkinci Aşama: Seçici Kurul Değerlendirme

Belirlenen ödül kategorilerine uygun olacak şekilde dallarında uzman profesyoneller ve/veya akademisyenlerden oluşan Seçici Kurul, ön değerlendirmeden geçen başvuruların değerlendirmesini yapar. Ödül almaya değer bulunanları belirleyerek ATSO Yönetim Kuruluna sunar.

Her kategorinin Seçici Kurulu, değerlendirdiği kategoride uygun gördüğü takdirde, ATSO Yönetim Kuruluna Özel Ödül verilmesini önerebilir.

Değerlendirmeler yapılırken başvuruya konu çalışmanın teknik özellikleri yanında, tüm başvurularda “toplumsal fayda/hedef kitle faydası, süreçlerinin tamamlanmış olması, özgünlük ve yenilikçilik içermesi, oluşturulan etki” ortak kriterler olarak değerlendirilecektir.

Değerlendirme aşamasında başvuru sahiplerinden sunum yapmaları istenebilir.

Seçici Kurul uygun değerlendirme kriterine haiz, yeterliliği yüksek başvuru bulunmaması halinde ilgili kategoride ödül vermemeyi kararlaştırabilir.

DEĞERLENDİRME

Ön Değerlendirme ve Değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecektir: