DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

ÖDÜL VERİLECEK ALANLAR

 • Konaklama Tesisleri

 • Seyahat Acenteleri

 • İhracat - Genel

 • Tarım İhracatı

 • Hizmet İhracatı

 • Alternatif Turizm

KATILIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

 1. Her bir alt kategoride ilk 3 sırada yer alan Oda üyeleri ödüllendirilecektir.

 2. Firma, 2022 yılında elde ettiği yurtdışı kaynaklı ihracat döviz miktarlarını beyan ederek başvuru yapacaktır.

 3. Kazandırılan döviz miktarı mutlaka ABD $’ı olarak beyan edilecektir.

 4. Hizmet İhracatında ve alternatif turizmde 1.000.000 (bir milyon) ABD $’ı ve üzerindeki, diğer kategorilerde ise 4.000.000 (dört milyon) ABD $’ı ve üzerindeki beyanlar değerlendirmeye alınacaktır.

 5. Firmalar, banka veya Yeminli Mali Müşavir Raporu veya bağlı bulundukları İhracatçı Birliklerinden alınacak uygun form veya yazı ile başvuru yapabileceklerdir.

 6. Yeminli Mali Müşavir Raporlarında döviz kaynağının yurtdışı kaynaklı olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Belirtilmemesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır.

 7. Tarım ihracatı; yas sebze ve meyve, süs bitkileri ve mamulleri ile tohum ve fidecilik sektörlerini kapsayacaktır.

 8. Hizmet ihracatı; Konaklama tesisleri, seyahat acenteleri ve alternatif turizm dışındaki hizmet sektörlerini kapsayacaktır.

 9. Alternatif turizm; Deniz-kum-güneş (yaz turizmi) turizmi dışında kalan tüm turizm çeşitleri alternatif turizm adı altında değerlendirilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm çeşitleri olarak bir sınıflama yapmaktadır. Bunlar; Kış Turizmi, Yayla Turizmi, Mağara Turizmi, Av Turizmi, Kongre Turizmi, Golf Turizmi, Yat Turizmi, İnanç Turizmi, Hava Sporları, Dağcılık Akarsu-Rafting Turizmi, Su Altı Dalış Kuş Gözlemciliğini kapsayacaktır.

 10. İhracat-genel; (g), (h) ve (i) maddelerinde belirtilenlerin dışında kalan tüm sektörleri kapsayacaktır.

 11. Firmaların “tax free” yoluyla gerçekleştirdiği hizmetler değerlendirmeye alınacaktır.

 12. Beyanların doğruluğundan üyelerimiz sorumlu olacaktır.

 13. Ödülün verileceği yıl itibariyle Oda üyeliği faal olanlar ödüllendirilecektir.

 14. Firmanın Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na törenin yapılacağı takvim yılından önceki yıllara ait aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.

 15. Döviz kazandırıcı hizmet kategorisi başvurularında; başvurular, birden fazla gerçek/tüzel kişiliğe sahip başvuru sahibinin her bir iş kolu için ayrı ayrı yapılabileceği gibi grup şeklinde de yapılabilecektir. Son faydalanıcının (ortaklık kazancı) aynı tüzel veya gerçek kişi olmasının ispatlanması durumunda ayrı şirketler grup olarak değerlendirilecektir.

 16. Tüm kategoriler için ilk 5’e girenlere sertifika verilecektir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

 1. Başvurular bu web sitesinden online olarak alınacaktır.

 2. Beyan yazısı örneği online başvuru panelinde yer almakta olup, yazılar örnekteki bilgileri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

 3. Beyan yazıları taranmış olarak online başvuru formunun ilgili alanına yüklenecektir.

 4. ATSO, başvuruların incelenmesi sürecinde gerekli gördüğü durumlarda online başvuru belge ve dokümanlarının asıllarını isteyebilecektir.

 5. Son başvuru tarihi, 28 Şubat 2023’ tür.