Ön Değerlendirme ve Değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecektir

İkinci Aşama: Seçici Kurul Değerlendirme

ATSO Yönetim Kurulundan bir üye ve belirlenen ödül kategorilerine uygun olacak şekilde dallarında uzman profesyoneller ve/veya akademisyenlerden oluşan Seçici Kurul, ön değerlendirmeden geçen başvuruların değerlendirmesini yapar. Ödül almaya değer bulunanları belirleyerek ATSO Yönetim Kuruluna sunar.

Her kategorinin Seçici Kurulu, değerlendirdiği kategoride uygun gördüğü takdirde, ATSO Yönetim Kuruluna Özel Ödül verilmesini önerebilir.

Değerlendirmeler yapılırken başvuruya konu çalışmanın teknik özellikleri yanında, tüm başvurularda “toplumsal fayda/hedef kitle faydası, süreçlerinin tamamlanmış olması, özgünlük ve yenilikçilik içermesi, oluşturulan etki” ortak kriterler olarak değerlendirilecektir.

Değerlendirme aşamasında başvuru sahiplerinden sunum yapmaları istenebilir. Seçici Kurul uygun değerlendirme kriterine haiz, yeterliliği yüksek başvuru bulunmaması halinde ilgili kategoride ödül vermemeyi kararlaştırabilir.