Ön Değerlendirme ve Değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecektir

Birinci Aşama: Danışma Kurulu Ön Değerlendirme

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı, YK Başkan Yardımcısı, YK Üyesi, ATSO Meclis Üyesi, ATSO Genel Sekreteri, ATSO Kültür Sanat Vakfı Temsilcisi, ATSO Personel temsilcisi; Gerek görülmesi halinde jüri üyeleri, ilgili komite üyeleri ve akademisyenlerden oluşan “Danışma Kurulu” tüm başvuruları inceleyerek bir ön değerlendirme yapar.

Ön Danışma Kurulu, değerlendirme toplantısında, başvuru kategorisinde tereddüt yaşanması halinde başvuru sahibinden bilgi alınarak başvurunun diğer kategorilerden birisinde değerlendirilmesine karar verebilir. Bu tür durumlarda başvuru sahibi bilgilendirilerek karar verilen kategorideki Seçici Kurul listesine dahil edilmesi sağlanır.