Ön Değerlendirme ve Değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecektir

Birinci Aşama: Danışma Kurulu Ön Değerlendirme

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı, YK Başkan Yardımcısı, YK Üyesi, ATSO Meclis Üyesi, ATSO Genel Sekreteri, ATSO Kültür Sanat Vakfı Temsilcisi, ATSO Personel temsilcisi; Gerek görülmesi halinde jüri üyeleri, ilgili komite üyeleri ve akademisyenlerden oluşan “Danışma Kurulu” tüm başvuruları inceleyerek bir ön değerlendirme yapar.

Ön Danışma Kurulu, değerlendirme toplantısında, başvuru kategorisinde tereddüt yaşanması halinde başvuru sahibinden bilgi alınarak başvurunun diğer kategorilerden birisinde değerlendirilmesine karar verebilir. Bu tür durumlarda başvuru sahibi bilgilendirilerek karar verilen kategorideki Seçici Kurul listesine dahil edilmesi sağlanır.

İkinci Aşama: Seçici Kurul Değerlendirme

ATSO Yönetim Kurulundan bir üye ve belirlenen ödül kategorilerine uygun olacak şekilde dallarında uzman profesyoneller ve/veya akademisyenlerden oluşan Seçici Kurul, ön değerlendirmeden geçen başvuruların değerlendirmesini yapar. Ödül almaya değer bulunanları belirleyerek ATSO Yönetim Kuruluna sunar.

Her kategorinin Seçici Kurulu, değerlendirdiği kategoride uygun gördüğü takdirde, ATSO Yönetim Kuruluna Özel Ödül verilmesini önerebilir.

Değerlendirmeler yapılırken başvuruya konu çalışmanın teknik özellikleri yanında, tüm başvurularda “toplumsal fayda/hedef kitle faydası, süreçlerinin tamamlanmış olması, özgünlük ve yenilikçilik içermesi, oluşturulan etki” ortak kriterler olarak değerlendirilecektir.

Değerlendirme aşamasında başvuru sahiplerinden sunum yapmaları istenebilir. Seçici Kurul uygun değerlendirme kriterine haiz, yeterliliği yüksek başvuru bulunmaması halinde ilgili kategoride ödül vermemeyi kararlaştırabilir.

Ödüllerin Verilmesi


Ödül almaya hak kazanan başvuru sahipleri, 01 Kasım 2023 tarihinde düzenlenecek olan törenle kamuoyuna açıklanır ve kendilerine sembol ödülleri takdim edilir.